Strážní služba

Národní přírodní rezervace Adršpašsko – teplické skály

Stráž přírody je definována v § 81 zákona č.114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny.
Dohled v Národní přírodní rezervaci Adršpašsko – teplické skály provádí strážci přírody CHKO Broumovsko, mající statut úřední osoby a jsou oprávněni: kontrolovat dodržování předpisů o ochraně přírody a krajiny, především Provozního řádu. Rozhodnutí-souhlas s provozováním horolezecké činnosti.
Přestupky řeší na místě v blokovém řízení až do výše 5000,-Kč
Provádí výchovnou a informační činnost přímo v terénu.
Ve spolupráci s Policií ČR provádí obchůzkovou činnost v rámci NPR Adršpašsko – teplické skály.

Oprávnění strážců:

  • Zjišťovat totožnost osob, které porušují předpisy na ochranu přírody
  • Ukládat a vybírat blokové pokuty za přestupky na úseku ochrany přírody
  • Zadržet ke zjištění totožnosti osobu, která je přistižena při porušování právních předpisů o ochraně přírody a krajiny a požadovat pomoc nebo součinnost orgánů Policie České republiky, přistižené osoby jsou povinny uposlechnout!!!
© Teplické skály. Všechna práva vyhrazena. Vytvořil Kulhánek & Košíček.